Home |

INLOGGEN
Uw ad blocker houdt onze advertenties tegen

Ons systeem ziet dat u gebruik maakt van een ad blocker, waardoor onze advertenties worden geblokkeerd. Schakelt u uw ad blocker alstublieft uit voor Dichters.nl

Aan het exploiteren van deze website zijn doorlopend kosten verbonden. Terwijl het gebruik van Dichters.nl voor u geheel gratis is, en ook blijft. Deze kosten kunnen niet meer worden gedekt als gebruikers advertenties (massaal) weren (tevens de enige bron van inkomsten). Hierdoor zullen Dichters.nl en andere websites op termijn mogelijk gaan verdwijnen.

Om die reden willen wij u vragen voor Dichters.nl een uitzondering te maken en uw ad blocker (voor onze website) uit te schakelen. Hartelijk dank alvast!

Klik hier om te zien hoe u dit doet (als u nog niet weet hoe u dit eenvoudig kunt instellen)

Klik na het uitschakelen van uw ad blocker op verversen, deze melding verdwijnt dan.

Psalm gedichten

Deze rubriek biedt je uiteenlopende gedichten over psalmen en korte psalm gedichtjes die verband houden met het bijbelboek Psalmen. Heb je zelf één of meerdere gedichten over psalmen, of wil je een gedicht maken voor deze rubriek? Stuur je gedicht of gedichten dan ter plaatsing naar ons in, via de button Gedicht maken/plaatsen. Hartelijk dank!


Veilig in Gods hoede.  Gebed van een balling voor de koning. 
Klaaglied over de verwoeste tempel.  Luister, Israël, naar Uw God ! 
Aan Babels stromen. Aanvechtingen der gelovigen en troostrijke... 
Achter gesloten deuren. Bede in doodsgevaar. 
Bede om Israëls herstel. Bede om ontferming! 
Bede om overwinning voor de Koning! Bede om rechtvaardigheid tegenover de... 
Bede om redding en lering ! Bede om spoedige hulp. 
Bede om vergeving en verlossing! Bede om wraak over de verwoesting van... 
Betuiging van onschuld en vroomheid ! Bij God rustig in gevaren. 
Blij vertrouwen op God! Boetepsalm 
Boetepsalm Broederlijke Gemeenschap ! 
Danklied na de overwinning. Danklied van de Koning. 
Danklied voor de genadige verandering van... Danklied voor de oogst. 
Danklied voor een grote verlossing. Danklied voor genezing. 
Danklied voor Gods Rijke Zegen. Danklied voor Israëls redding. 
Danklied voor Sions redding. De anarchie van de mensen! 
De Heer is mijn Herder! De Heer is zo getrouw als Sterk. 
De Heer verheft de nederige. DE HEERLIJKHEID DER WET! 
De Koning der Ere en Zijn volk ! De les der geschiedenis. 
De Messiaanse Koning! De priesterkoning des HEREN.. 
De priesterkoning des HEREN.. De rechtvaardige heerser. 
De Rijke dwaas. De ware God alleen de eer! 
De ware Godsdienst. De weldaden des Heren 
De wonderbare uittocht uit Egypte. De zegen der schuldbelijdenis. 
De Zegen van de Heer. De zegen voor de Rechtvaardige! 
Des Heren Almacht en Genade ! Des Heren Heerlijkheid in de schepping. 
Door lastertaal vervolgt. Door vijanden benauwd. 
Een avondlied Een bede om berusting 
Een gebed in nood! Een gebed om redding van een onschuldige 
Een lied uit de diepte ! Een lied voor de bruiloft van de koning. 
Een lofpsalm ter ere van Israëls God! Een triomfpsalm van Zijn kerk. 
Een vaste Burcht is onze God! Eens zal ik U ontmoeten. 
Feestzang na verlossing. Gebed in dodelijke ziekte. 
Gebed in zware ziekte. Gebed om beheersing van driftige booshei 
Gebed om bescherming tegen de bozen. Gebed om genezing 
Gebed om gerechtigheid! Gebed om hulp tegen vijanden. 
Gebed om hulp tegen vijanden. Gebed om hulp tegen vijanden. 
Gebed om hulp. Gebed om overwinning. 
Gebed om verlossing van Israël. Gebed om verlossing. 
Gebed om welvaart. Gebed van een gevangene. 
Gebed van een vervolgde. Gebed voor de koning, 
Gebed voor het verdrukte volk. Gebed voor Sion. 
Geloofsvertrouwen in nood. Geprezen zij Israëls Redder. 
Gered uit doodsgevaar ! God alleen alle eer ! 
God alleen is Waarheid God beschermt de gelovigen. 
God in de vergadering der goden. Godontkennende mensen en hun verdorvenhe 
Gods alwetendheid een troost voor Zijn... Gods bescherming in gevaren. 
Gods eeuwigheid en de vergankelijkheid van... Gods genadebewijzen in natuur en ... 
Gods Grootheid in de Hoge! Gods Heil’s-daden en Israëls... 
Gods majesteit en macht! Gods Majesteit in de Schepping  
Gods Majesteit in het onweer ! Gods strafgericht over lasteraars. 
Gods Zegetocht. Goed en verkeerd 
Grootheid van Gods Macht en Heerschappij. Halleluja! 
Halleluja, Looft de Heer mijn ziel Handhaaf het recht, o God ! 
Heer leid ons op Uw weg Heer ontferm U 
Heer, ik wil mijn leven geven Heer, verlaat mij niet in de ouderdom. 
Hemel en aarde, looft de Heer ! Herkenning van de gelovige! 
Het geluk van anarchisten is onbestendig! Het Hoogste Goed! 
Het lot van de gelovigen en anarchisten. Het raadsel van de voorspoed der anarchisten 
HIJ SNOEIT ONS IN ZWAKHEID BEN IK OVERWINNAAR 
INVESTERING (9) !!! Israëls Triomflied 
Israëls Triomflied. Je bent veilig. 
Jubel `t uit en weest verheugd Juicht de Heer, Looft God in Zijn Tempel. 
Leer mij Leid mij niet in verzoeking ! 
Liefde is je sterkste wapen 1 Liefde is je sterkste wapen 2 
Loflied op de Zegepralen van Gods... Loflied op Gods Grootheid en Goedheid. 
Loflied op Gods grote werken en rechtvaa Loflied voor Gods menigvuldige Genade ! 
Lofpsalm op Gods Heilsdaden. Looft de Heer alle U volken. 
Looft de Heer want Hij is goed Majesteit van Gods Koninkrijk. 
Mijn God, Waarom heeft U mij verlaten? Mijn vleugels uitgeslagen 
Morgengebed Morgenlied. 
Ootmoedige overgave ! Opwekking om God te loven. 
Psalm 151 Sion, de stad der volken. 
Sion, door de Heer verkoren ! Stilheid en vertrouwen. 
Tegen de trouweloze vriend. Toen de Heer de gevangenen van Sion deed... 
U komt toe de dank en eer U wilt mijn Vader zijn 
Uw Woord en Geest Verdrukking en bevrijding.! 
VERGELIJKING VERGETEN ??? 
Verheffing van Gods Majesteit! Verlangen 
Verlangen naar God. Verlangen naar het Heiligdom. 
Verlangen om God te dienen. Vermaning om God te loven en eerbied te... 
Vertrouw op God als je in nood zit. Vertrouwen op God bij vreemde overheersing! 
Vertrouwen op God, Hij is een Schuilplaa Vrede over Jeruzalem. 
Waar blijft des Heren trouw aan David? Wee de lasteraar!  
Weerstand Wie God bewaart is wel bewaard. 
Wil mij gebruiken Heer Zegen dit huis! 
Zegenbede.