Over Dichters.nl

Dichters.nl is de online plek waar dichters en gedichtenlezers elkaar (via gedichten) ontmoeten. Deze website richt zich op Nederlanders en Belgen (Vlamingen) die plezier willen beleven aan het lezen van gedichtjes en/of aan het maken van gedichten.

Doel en missie

We hebben ons als doel gesteld om hét Nederlandstalige platform te zijn waar lezers van gedichten en dichters allebei terecht kunnen. Omdat Dichters.nl dagelijks vele bezoekers heeft, is het als dichter interessant om je eigen gemaakte gedichten op deze website te plaatsen. Je gedichten worden door vele mensen gelezen en beoordeeld. Doordat de dichters gedichten toevoegen aan onze database wordt het voor gedichtenlezers ook steeds interessanter om gedichten te (blijven) lezen op onze website. Met gepaste trots realiseren we ons dat juist deze wederkerigheid Dichters.nl zo geliefd maakt bij velen. Dit doet ons veel deugd!

Voor de dichters

  • We willen bestaande/bekende dichters een podium bieden voor hun werk; hun gedichten onder nog meer lezers verspreiden.
  • We willen startende dichters op weg helpen met het maken van gedichten.
  • We willen mensen die nog nooit hebben gedicht eens kennis laten maken met het schrijven van gedichten.

Voor de lezers van gedichten

  • We bieden onze bezoekers een handig portaal, waarop zij gemakkelijk een gedicht kunnen vinden dat past bij een bepaalde situatie, een bepaalde emotie, of een bepaalde gelegenheid.
  • Graag bieden we je een zo groot mogelijke database met gedichten, dit vergroot simpelweg de kans dat je zonder al te veel moeite een gedicht naar je smaak vindt. De database groeit gestaag verder, dus blijf terugkomen op de website, want er komen doorlopend nieuwe gedichten bij!
  • We proberen het aantal gedichtenthema’s steeds verder uit te breiden, zodat je voor nog meer gelegenheden en situaties (gemakkelijk) gedichten kunt vinden.

Zelf gedichten maken

Iedereen kan onbeperkt gedichten maken. Kies voor de optie ‘Gedichten plaatsen’ in het menu. Je komt dan automatisch in de module waarmee je een gedicht kunt plaatsen op de website. Je hoeft je gedicht niet noodzakelijk in te sturen, je kunt het gedicht ook als concept opslaan onder je account. Daarna kun je er onbeperkt en op latere momenten aan sleutelen, net zo lang tot je je gedicht goed genoeg vindt om hem in te zenden. Dit is uiteraard helemaal aan jou en als een gedicht ‘niet lukt’ kun je altijd besluiten om het te verwijderen en niet in te zenden voor plaatsing.

Gedichten insturen / plaatsingsbeleid

Stuur een gedicht pas in als je er helemaal achter staat. Sta je niet achter je gedicht, sla het dan eerst op als concept, om het later naar believen alsnog in te zenden.

Hoe beter je gedichten zijn, des te beter het zal worden beoordeeld door de bezoekers/lezers van je gedicht. En betere beoordelingen levert weer meer lezers op. Maar uiteraard zijn de beoordelingen niet zaligmakend, maak vooral gedichten waar je zelf helemaal achter staat, dus waar je een goed gevoel bij hebt, of waar je een bepaalde boodschap of emotie mee wilt overbrengen, voor jezelf of voor anderen.

Dichters.nl streeft verder een hoge kwaliteit na. We hebben een redelijk aantal plaatsingsregels waar je gedicht aan moet voldoen, anders komt het niet in aanmerking voor plaatsing. Je vindt je plaatsingsregels in de module voor het maken/plaatsen van een gedicht.

Beoordeling

Bezoekers/gebruikers kunnen elk gedicht op de site beoordelen met een cijfer. Men kan een gedicht beoordelen met maximaal een 10 en minimaal een 1. Bij elke gedicht staat het gemiddelde cijfer aangegeven, hetgeen wordt berekend door alle cijfers van de beoordelingen van alle bezoekers/gebruikers tezamen te delen door het totale aantal beoordelingen. Verder wordt bij elk gedicht aangegeven hoe vaak het in zijn totaliteit is beoordeeld sinds het online is geplaatst; je kunt je zo een beeld vormen hoe representatief het gemiddelde cijfer is.

Als dichter geven de beoordelingen je een hele aardige indruk van de waardering voor je gedicht. Ook voor lezers van gedichten is het gehanteerde beoordelingssysteem erg prettig, je kunt bijvoorbeeld tijdens het zoeken van gedichten rangschikken op de beste beoordeelde gedichten. Dit zal ertoe leiden dat de beste/betere gedichten als eerst worden getoond, je kunt je hierdoor veel zoektijd besparen.

Gedichten lezen

Dit kunt je natuurlijk onbeperkt en gratis doen, 365 (of 366) dagen per jaar, 24 uur per dag. Lees zolang je er plezier aan beleeft en kom regelmatig terug om de nieuwste gedichten te bekijken. Maandelijks komen er vele tientallen tot honderden nieuwe gedichten bij in de totale collectie!

Je kunt ook gebruik maken van de bookmark tool, je kunt je favoriete gedichten en je favoriete dichters opslaan onder je account. Je kunt je favorieten gedichten dan snel weer teruglezen en als je een dichter bookmarkt, dan kun je eenvoudig zien of hij/zij nog nieuwe gedichten heeft geplaatst. Veel plezier ervan!