Disclaimer

  1. Definitie en voorwaarden: Door deze website te bezoeken of te gebruiken, ga je akkoord met deze disclaimer. Onder de “Dichters.nl” wordt verstaan de website die wordt gedreven onder de hoofddomein Dichters.nl en de daaraan verbonden neven- en subdomeinen, waarbij de website het geheel aan programmatuur en techniek is die de afbeelding en werking daarvan op het Internet / World Wide Web voor bezoekers en gebruikers mogelijk maakt. Deze disclaimer kan te allen tijde worden ingezien onder www.dichters.nl/disclaimer en is verder onderaan elke pagina van de website gelinkt, in de footer.
  2. Content/applicaties: De inhoud van de website bestaat uit een collectie van door gebruikers toegevoegde gedichten, binnen uiteenlopende thema’s, die door alle bezoekers en gebruikers van de website kunnen worden gelezen. Daarnaast bestaat de inhoud van de website onder meer uit informatie over gedichten en het opstellen/maken van gedichten en bevat de website diverse tools waarmee de gebruiker (bijvoorbeeld) gedichten kan maken, kan inzenden naar Dichters.nl, of kan bewerken. Het gebruik van de website is gratis, tenzij op de website bij een specifiek(e) dienst of product nadrukkelijk anders is aangegeven. Dichters.nl staat niet in voor het continu en foutloos functioneren van de website in algemene zin, alsmede voor het continue en foutloos functioneren van de te raadplegen database met gedichten en alle tools op de website, in specifieke zin. Dichters.nl is dan ook niet aansprakelijk voor enige schade die mocht voortvloeien uit het gebruik van deze website.
  3. Inhoud van/informatie via de website: Hoewel Dichters.nl grote zorg heeft besteed aan de inhoud van en informatie op deze website, staat zij niet in voor de juistheid en/of volledigheid daarvan. Dichters.nl is dan ook niet aansprakelijk voor enige schade die verband mocht houden met de onjuistheid en/of onvolledigheid van de inhoud van of informatie op deze website.
  4. Links op en naar de website: Links naar andere websites, en verwijzingen op Dichters.nl naar andere informatiebronnen zijn opgenomen voor het gemak van de gebruiker. Dichters.nl heeft géén onderzoek gedaan naar de juistheid en/of volledigheid of naar het functioneren van die andere websites en informatiebronnen. Dichters.nl is dan ook niet aansprakelijk voor enige schade die verband mocht houden met de onjuistheid en/of onvolledigheid van de daarop vermelde informatie en/of het disfunctioneren van die andere websites en informatiebronnen. Evenzo is Dichters.nl geenszins verantwoordelijk voor de websites/informatiebronnen die met of zonder haar toestemming linken naar/aan de Dichters.nl website. Dichters.nl is niet op de hoogte welke websites/informatiebronnen op het Internet -zonder haar uitdrukkelijke toestemming- linken naar Dichters.nl, voor zover het überhaupt mogelijk is om al deze websites/informatiebronnen in kaart te brengen. In zijn algemeenheid linkt een groot aantal websites ongevraagd naar andere websites. Externe links naar Dichters.nl kunnen niet of moeilijk traceerbaar zijn. Dichters.nl heeft voorts géén onderzoek gedaan naar de juistheid en/of volledigheid of naar het functioneren van die websites en informatiebronnen, waarvan haar wel bekend is dat zij een link hebben geplaatst naar Dichters.nl. Dichters.nl is dan ook niet aansprakelijk voor enige schade die verband mocht houden met de onjuistheid en/of onvolledigheid van de daarop vermelde informatie en/of het disfunctioneren van die andere websites en informatiebronnen.
  5. Werking/functioneren van de website: Dichters.nl staat niet in voor het continu en foutloos functioneren van deze website. Dichters.nl is dan ook niet aansprakelijk voor enige schade die mocht voortvloeien uit het gebruik van deze website, daaronder mede (maar niet uitsluitend) begrepen schade ten gevolge van computervirussen in de ruimste zin van het woord.
  6. Gebruik van de website: Het gebruik van deze website en de daarin opgenomen informatie en functionaliteiten is voor eigen risico van de gebruiker. Aan de inhoud van deze website kunnen geen rechten worden ontleend.
  7. Algemene Voorwaarden van Dichters.nl: Een ieder die deze website bezoekt of gebruikt, in het bijzonder de gebruiker die een account aanmaakt op deze website, verklaart verder volledig bekend te zijn met de Algemene Voorwaarden van Dichters.nl en hiermee akkoord te zijn. De Algemene Voorwaarden kunnen te allen tijde worden ingezien onder www.dichters.nl/algemene_voorwaarden en zijn verder onderaan elke pagina van de website gelinkt, in de footer.
  8. Privacyverklaring van Dichters.nl: Een ieder die deze website op enigerlei wijze bezoekt verklaart kennis te hebben genomen van de privacyverklaring van Dichters.nl. De Privacyverklaring kan te allen tijde worden ingezien onder www.dichters.nl/privacyverklaring en is verder onderaan elke pagina van de website gelinkt, in de footer.