Gedicht opstellen (info)

Om meer informatie te krijgen over het schrijven/opstellen van een gedicht ben je hier op de juiste plek. Je vindt hier uitleg over de opbouw van een gedicht, de vorm en de inhoud van een gedicht.

Gedichten kunnen in vele gedaanten voorkomen, het is daarom moeilijk aan te geven wat wel kan worden gezien als een gedicht en wat niet. Een gedicht hoeft niet (noodzakelijk op alle plekken) te rijmen en hoeft niet per se gegoten te zijn in een vast rijmschema. Doorgaans krijgt de vorm van de tekst binnen een gedicht wel veel aandacht. Tot de vorm kunnen onder andere worden gerekend: rijm(schema's), typografie, klank, metrum, strofes, ritme, enjambement en stijlfiguren. Zie ook het overzicht hieronder.

Basiselementen

Wij zijn zelf van mening dat een gedicht minstens de volgende twee basiselementen dient te bevatten:

 • Vorm (één of meerdere soorten, zoals hierboven beschreven), waarbij ten minste enige rijm wordt gebruikt. Dit mag eindrijm zijn (de meest gebruikte plaats voor rijm binnen een gedicht), maar je kunt ook gebruik maken van beginrijm, middenrijm, kettingrijm of binnenrijm. Als je gedicht geen rijm bevat, zul je dit moeten compenseren door een of meerdere andere vormelementen te gebruiken.
 • Inhoud (je gedicht dient ergens over te gaan en bovendien niet onsamenhangend te zijn).

Plaatsingsregels

Naast deze twee basiselementen zal je gedicht, om het op Dichters.nl geplaatst te krijgen en al te gekke inzendingen te voorkomen, aan onze plaatsingsregels moeten voldoen. Je vindt de plaatsingsregels bij het maken/inzenden van een gedicht op de website, maar hieronder zetten we ze stuk voor stuk nog een keer uiteen.

  1. Je gedicht dient uit ten minste 2 versregels te bestaan. Maar het liefst uit 4 of meer.
  2. Maak bij voorkeur gebruik van zoveel mogelijk rijm (regels die rijmen). Maak je geen of nauwelijks gebruik van rijm compenseer dit dan door in je gedicht één of meerdere andere vormelementen te verwerken.
  3. Zorg dat je gedicht vrij is van taal- en spelfouten.
  4. Breek regels op de juiste manier af om ze goed te laten rijmen
  5. Sla alleen regels over wanneer dat echt nodig is. Sla maximaal 1 regel over na een strofe.
  6. Gebruik geen onnodige opmaak (onderstreepte, vette en schuine tekst), maar hooguit op een beperkt aantal plekken in je gedicht, waar echt relevant/nodig.
  7. Je gedicht dient vrij te zijn van kwetsende en grove uitlatingen.

Tot slot merken we nog eens heel expliciet op dat je een gedicht (of een afgeleide van een eerder gedicht) niet twee keer mag plaatsen. Ook gedichten van anderen mag je niet onder je eigen naam voor plaatsing inzenden.