INLOGGEN
WEBSHOP
BOEKEN
Uw ad blocker houdt onze advertenties tegen

Ons systeem ziet dat u gebruik maakt van een ad blocker, waardoor onze advertenties worden geblokkeerd. Schakelt u uw ad blocker alstublieft uit voor Dichters.nl

Aan het exploiteren van deze website zijn doorlopend kosten verbonden. Terwijl het gebruik van Dichters.nl voor u geheel gratis is, en ook blijft. Deze kosten kunnen niet meer worden gedekt als gebruikers advertenties (massaal) weren (tevens de enige bron van inkomsten). Hierdoor zullen Dichters.nl en andere websites op termijn mogelijk gaan verdwijnen.

Om die reden willen wij u vragen voor Dichters.nl een uitzondering te maken en uw ad blocker (voor onze website) uit te schakelen. Hartelijk dank alvast!

Klik hier om te zien hoe u dit doet (als u nog niet weet hoe u dit eenvoudig kunt instellen)

Klik na het uitschakelen van uw ad blocker op verversen, deze melding verdwijnt dan.

«»

Gebed voor de koning,

Psalm 72. Van Salomo.
Gebed voor de koning,

O God, verleen de koning Uw recht; dat hij het doorgeeft aan zijn zoon,
laat hem toch Uw volk met gerechtigheid richten, Uw zwakken met schroom.
Dat voor het volk de bergen vrede dragen, de heuvels met Uw wolk,
dat hij recht mag gaan verschaffen aan de misdeelde van het volk.

Hij redde de armen en vermorzelde de dictatuur,
men ere U, zo lang de zon en maan er is, U bent hun muur.
Hij is als de regen die neerdaalt van geslacht tot geslacht,
regenbuien, de aard besproeiend, het gras in volle pracht.

In zijn dagen bloeien de rechtvaardigen in grote vrede,
totdat er geen maan meer is en ik Uw Hemelen betrede,
Laat hem heersen van zee tot zee, van oost tot west, het einde der aard,
moge dan voor hem de nomaden bukken, stof vegen met hun baard.Laat de

koningen van Tarsus en ook de kustlanden hem hun gaven geven,
Dat koningen van Saba en Seba hun belasting betalen met beven.
Moge alle koningen zich voor hem neerbuigen en eren,
alle volken hem dienen en zijn koninklijkheid vermeren

Voorwaar, ja, hij zal zeker de hulp roepende armen gaan redden,
de kreupele die geen verzorging heeft, de zieken op hun bedden.
Hij zal de zielen van armen verlossen, van geweld bevrijden,
hun bloed zal zeer kostbaar zijn in zijne ogen, maar ook hun lijden.Dan zal hij

leven: men zal hem van het goud van Seba geven,
men zal bestendig voor hem bidden, dat hij blijft bij dit streven.
Men zegent hem de ganse dag, zodat er overvloed van koren is,
op de toppen van de bergen Libanon groeien de vruchten gewis.

De stedelingen mogen opbloeien als het aardse kruid,
zijn naam zij er voor altijd, zoals ook de aarde uitspruit.
Moge alle volkeren elkaar zegenen, hem prijzen,
hem geluk toewensen dat is de wens van alle wijzen.

Geloofd zij de Heer, onze God, de God van Israƫl,
die steeds wonderen doet, alles gehoorzaamd aan Zijn bevel.
Geloofd zij de naam van Zijn heerlijkheid tot in der eeuwigheid,
de aarde wordt vervuld met Zijn heerlijkheid, voor nu en altijd.
Amen, ja, amen.

Bewerkt door Joop Gilhuis.

Gedichten navigatie

« Vorige gedicht | Volgende gedicht »
Naar deze rubriek
Naar overzicht alle rubrieken
Over dit gedicht   
Geplaatst op: 17-05-2018

Beoordeel dit gedicht nu

10 9 8 7 6
5 4 3 2 1

Over deze dichter

Joop Gilhuis
Actief sinds: 09-12-2016
Facebook


Auteursrechten
Op dit gedicht ‘Gebed voor de koning,’ van Joop Gilhuis zijn auteursrechten van toepassing (©). Het gedicht is onder auteursrechtelijke bescherming geplaatst op Dichters.nl.